Học MS Excel 2013 bài 43: Hàm HOUR Cách sử dụng hàm HOUR trong Excel

Cách sử dụng hàm HOUR trong Excel

Để tách giờ ra khỏi một giá trị thời gian giờ phút giây hoặc giá trị ngày tháng có giờ bạn hãy sử dụng hàm HOUR trong Excel, nó giúp bạn tách giờ một cách dễ dàng với cú pháp đơn giản. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp với các hàm khác nhau để thực hiện việc tính toán.

Học MS Excel 2013 bài 42: Hàm MINUTE

HƯỚNG DẪN DÙNG HÀM HOUR TRONG EXCEL

Cú pháp: HOUR(Serial-number)

Trong đó: Serial number là đối số bắt buộc, là thời gian bạn muốn chuyển đổi thành giờ. Có thể là dạng văn bản, số thập phân, hoặc dưới dạng các hàm khác.

Chức năng: Trả về giờ của một giá trị thời gian. Giờ trả về là có dạng số nguyên nằm trong khoảng từ 0 đến 23.

Ví dụ 1: Serial number dạng văn bản

Bạn muốn lấy giờ của 1 giá trị thời gian là: 7:45:55 AM

Cách sử dụng hàm HOUR trong Excel

Bạn thực hiện gõ: C4=HOUR("7:45:55")=7

Cách sử dụng hàm HOUR trong Excel

Tiếp tục tách lấy giờ trong công thức sau: C4=HOUR("4/15/2014 7:45:55 AM")=7

Ví dụ 2: Serial number dạng số thập phân

Bạn muốn lấy giờ của giá trị thời gian dạng số thập phân là 0,78125 (tương đương 6:45:00 PM).

Bạn thực hiện gõ C4=HOUR(0,78125)=18

Cách sử dụng hàm HOUR trong Excel

Vậy là bạn đã hiểu rõ hơn cú pháp cũng như cách sử dụng hàm HOUR trong Excel, các bạn hãy nắm rõ chúng để có thể vận dụng tốt cho các bài tính toán của mình.

Các bạn tham khảo thêm: Học MS Excel 2013 bài 44: Hàm SECOND

  • 393 lượt xem
Chia sẻ bởi:
Liên kết tải về
Sắp xếp theo