Chính sách bảo mật thông tin

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Chính sách bảo vệ và bảo mật thông tin này là một phần không thể tách rời với điều khoản sử dụng trang web của vnask.com, công bố cách thức mà VnAsk thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của khách hàng sử dụng website của VnAsk ("Bạn"): https://vnask.com. VnAsk hiểu rằng việc bảo vệ và bảo mật thông tin của Bạn là điều vô cùng quan trọng. VnAsk cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Bạn. VnAsk sẽ sử dụng những biện pháp thích hợp để nỗ lực bảo vệ và bảo mật các thông tin mà Bạn đã cung cấp cho VnAsk khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, VnAsk không đảm bảo sẽ ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép.

Những thông tin Bạn chia sẻ với VnAsk sẽ được sử dụng để làm cho sản phẩm, dịch vụ đó trở nên tốt hơn, tiện ích hơn cho Bạn. Khi Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của VnAsk, VnAsk muốn Bạn biết rõ cách VnAsk đang thu thập và sử dụng thông tin cũng như cách Bạn có thể bảo vệ sự riêng tư của mình.

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

VnAsk thu thập thông tin của Bạn nhằm mục đích sau: (i) để cung cấp cho Bạn Dịch vụ; (ii) để trả lời các câu hỏi và ý kiến của Bạn; (iii) để thông báo cho Bạn thông qua email (hoặc các phương thức điện tử khác) về Dịch vụ; (iv) nhằm các mục đích thống kê và (v) mục đích khác được nêu rõ cho Bạn tại thời điểm thu thập.

Thông tin VnAsk thu thập là những thông tin cơ bản bao gồm: tên người dùng, địa chỉ email, ngày sinh, giới tính và bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn nhập vào Dịch vụ, cũng như hình ảnh đại diện tài khoản của bạn và  các thông tin cá nhân được tự động tạo ra khi Bạn sử dụng website như: thông tin IP, cookies, đăng nhập website...

VnAsk thu thập thông tin theo các cách sau:

- Thông tin mà Bạn cung cấp cho VnAsk khi điền vào các biểu mẫu, các trường nhập dữ liệu trên website https://vnask.com và các dịch vụ khác (nếu có). 

- Thông tin VnAsk thu thập từ quá trình Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của VnAsk. Thông tin này bao gồm:

+ Thông tin nhật ký, bao gồm:

- Các chi tiết về cách Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của VnAsk chẳng hạn như lịch sử xem các bài viết của Bạn.

+ Thông tin vị trí:

- Cookie và các công nghệ tương tự: VnAsk sử dụng nhiều loại công nghệ để thu thập và lưu trữ thông tin khi Bạn truy cập vào các sản phẩm, dịch vụ của VnAsk. Quá trình này có thể bao gồm việc sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự để xác định trình duyệt hoặc thiết bị của Bạn. VnAsk cũng sử dụng các công nghệ này để thu thập và lưu trữ thông tin khi Bạn tương tác với các dịch vụ VnAsk cung cấp.

- Cookie không thể đọc thông tin trên ổ cứng của Bạn hay thông tin của các cookie được gửi đến bởi các trang Web khác. Cookie vô hại với hệ thống của Bạn. Bạn cũng có thể chọn từ chối tất cả các cookie được gửi đến. Nếu Bạn chọn như vậy có thể một số tính năng của VnAsk có thể không hoạt động tốt trên thiết bị của Bạn.

- Thông tin VnAsk thu thập khi Bạn đã đăng nhập vào VnAsk, ngoài các thông tin VnAsk có được về Bạn từ các đối tác, có thể được liên kết với Tài khoản VnAsk của Bạn. Khi thông tin được liên kết với Tài khoản VnAsk của Bạn, VnAsk sẽ xử lý thông tin đó như thông tin cá nhân.

- Các Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Bạn có trách nhiệm thông báo kịp thời cho VnAsk.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp qua số điện thoại: [email protected].

Phạm vi sử dụng thông tin

Website VnAsk.com sử dụng thông tin Bạn cung cấp để:

- VnAsk sử dụng thông tin thu thập từ tất cả các sản phẩm, dịch vụ của mình để cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải thiện các sản phẩm, dịch vụ; nhằm phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới và bảo vệ VnAsk và Bạn của mình. VnAsk cũng sử dụng thông tin này nhằm cung cấp cho Bạn nội dung phù hợp – như cung cấp cho Bạn các thông tin về sản phẩm, dịch vụ liên quan hơn, cá nhân hóa.

- Khi Bạn liên hệ với VnAsk, VnAsk ghi lại nội dung giao tiếp của Bạn nhằm giúp giải quyết mọi vấn đề mà Bạn có thể đang gặp phải. VnAsk có thể sử dụng địa chỉ email, Số điện thoại của Bạn để thông báo cho Bạn biết về sản phẩm, dịch vụ của VnAsk, chẳng hạn như cho Bạn biết về các thay đổi hoặc cải tiến sắp tới.

- VnAsk sử dụng thông tin đã thu thập được từ các cookie và công nghệ khác nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng và chất lượng chung của các sản phẩm, dịch vụ của VnAsk.

Nếu VnAsk sử dụng thông tin của Bạn cho mục đích nào đó khác với mục đích được nêu trong chính sách này, VnAsk sẽ đề nghị Bạn đồng ý với việc sử dụng đó.

VnAsk xử lý thông tin cá nhân trên các máy chủ của VnAsk đặt tại Việt Nam.

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: vnask.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân bạn khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của bạn.

Mọi người đều có những sự quan ngại khác nhau về sự riêng tư. Mục tiêu của VnAsk là phải hoàn toàn minh bạch về những thông tin VnAsk thu thập để Bạn có thể đưa ra các lựa chọn có ý nghĩa về cách thông tin được sử dụng.

Bạn cũng có thể đặt trình duyệt của Bạn chặn tất cả cookie, kể cả cookie được liên kết với các sản phẩm, dịch vụ của VnAsk hoặc để cho biết thời điểm cookie đang được VnAsk đặt. Tuy nhiên, điều quan trọng cần phải ghi nhớ là nhiều sản phẩm, dịch vụ của VnAsk có thể không hoạt động bình thường nếu cookie của Bạn bị tắt.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự bạn đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân bạn sẽ được bảo mật trên máy chủ của VnAsk.com.

Tiết lộ thông tin cá nhân

Bạn đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

  • Ban quản trị website VnAsk.com;
  • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với website VnAsk.com;
  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động.

Quảng cáo của bên thứ ba

VnAsk.com hiển thị các quảng cáo được lựa chọn trên thông tin cá nhân. VnAsk.com không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho nhà quảng cáo khi Bạn tương tác với hoặc xem quảng cáo. Tuy nhiên, bằng việc tương tác với hoặc xem quảng cáo, Bạn chấp thuận khả năng nhà quảng cáo sẽ giả định rằng Bạn đáp ứng các tiêu chí nhắm mục tiêu được sử dụng để hiển thị quảng cáo. Chúng tôi cũng có thể quảng cáo đến Bạn thay cho một hoặc nhiều bên thứ ba, nhưng trong trường hợp làm như vậy chúng tôi sẽ không chia sẻ địa chỉ email của Bạn hoặc thông tin cá nhân khác với các bên thứ ba đó.

Các trang web của bên thứ ba

Trong trường hợp Dịch vụ liên kết đến các trang web khác, các trang web khác đó không hoạt động theo Chính sách về Quyền riêng tư này. VnAsk khuyến nghị Bạn nên kiểm tra các tuyên bố về quyền riêng tư được đăng trên các trang web khác đó để hiểu thủ tục thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của họ.

Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận được với thông tin cá nhân của Bạn

VnAsk không chia sẻ thông tin cá nhân với công ty, tổ chức và cá nhân bên ngoài VnAsk ngoại trừ 2 trường hợp:

Vì lý do pháp lý: VnAsk sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài nếu VnAsk tin rằng việc truy cập, sử dụng, bảo toàn hoặc tiết lộ thông tin đó là cần thiết một cách hợp lý để:

Đáp ứng bất kỳ luật pháp, quy định, quy trình pháp lý hiện hành nào hoặc yêu cầu có thể cưỡng chế thi hành của chính quyền.

Thực thi Điều khoản sản phẩm, dịch vụ được áp dụng, kể cả việc điều tra những vi phạm tiềm tàng.

Phát hiện, ngăn ngừa hoặc theo cách khác xử lý các vấn đề về gian lận, an ninh hoặc kỹ thuật.

Bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của VnAsk, người dùng của VnAsk hoặc công chúng không bị tổn hại khi cần thiết hoặc được cho phép bởi luật pháp.

Có sự đồng ý của Khách hàng: VnAsk sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài VnAsk khi có sự đồng ý của Bạn, việc chia sẻ này chỉ nhằm mục đích nghiên cứu và đưa ra các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn tới Bạn. Nếu Bạn không muốn chia sẻ những thông tin trên, hãy liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]

Phương tiện và công cụ để Bạn tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

- Bạn có quyền yêu cầu ban quản trị website VnAsk.com cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình

- Bạn có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website VnAsk.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, VnAsk.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Bạn khôi phục và bảo mật lại thông tin.

- Bất cứ khi nào Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của VnAsk, VnAsk cố gắng cung cấp cho Bạn quyền truy cập thông tin cá nhân của Bạn. Nếu thông tin đó không đúng, VnAsk cố gắng cung cấp cho Bạn các cách để cập nhật nhanh chóng hoặc xóa thông tin đó – trừ khi VnAsk phải giữ thông tin đó cho mục đích pháp lý hoặc kinh doanh hợp pháp. Khi cập nhật thông tin cá nhân của Bạn, VnAsk có thể yêu cầu Bạn xác minh danh tính của mình trước khi VnAsk xử lý yêu cầu của Bạn.

- VnAsk có thể từ chối các yêu cầu lặp lại nhiều lần một cách bất hợp lý, đòi hỏi các nỗ lực không tương xứng về kỹ thuật, gây rủi ro đến sự riêng tư của người khác hoặc quá phi thực tế.

Trong trường hợp VnAsk có thể cung cấp quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin, VnAsk sẽ làm như vậy miễn phí, trừ khi việc đó đòi hỏi sự nỗ lực không tương xứng. VVnAsk cố gắng duy trì các sản phẩm, dịch vụ của mình theo cách bảo vệ thông tin không bị phá hoại do vô tình hay cố ý. Do vậy, sau khi Bạn xóa thông tin cá nhân của Bạn, VnAsk có thể không xóa ngay khỏi máy chủ của mình và có thể không xóa thông tin khỏi hệ thống sao lưu của VnAsk.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của bạn trên website VnAsk.com được VnAsk.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của VnAsk.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của Bạn chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Bạn trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

VnAsk nỗ lực làm việc để bảo vệ VnAsk và người dùng của mình không bị truy cập trái phép, sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hoại thông tin mà VnAsk nắm giữ. Cụ thể:

  • VnAsk thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của mình kể cả biện pháp an ninh vật chất nhằm bảo vệ chống truy cập trái phép vào hệ thống.
  • VnAsk chỉ cho phép nhân viên và người đại diện của VnAsk truy cập thông tin cá nhân vì họ là những người cần biết thông tin này để xử lý các thông tin đó cho VnAsk và họ phải chịu sự chi phối của nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt trong hợp đồng và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng nếu họ không tuân theo các nghĩa vụ đó.

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để bảo vệ dữ liệu cá nhân bằng cách sử dụng biện pháp bảo vệ an ninh tiêu chuẩn hợp lý, chống mất mát hoặc trộm cắp, cũng như truy cập trái phép, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi không thích hợp.

Chỉ Bạn và chúng tôi mới có thể nhìn thấy dữ liệu cá nhân của Bạn được bảo vệ bằng mật khẩu và bằng phương thức khác theo quy định trong Chính sách về Quyền riêng tư này. Bạn đồng ý giữ bảo mật (các) thông tin của mình và không tiết lộ cho bất kỳ người nào khác, hoặc để cho thông tin bị tiết lộ.

VnAsk.com có biện pháp bảo vệ tuân thủ các quy định để bảo vệ thông tin cá nhân của Bạn. Tuy nhiên, truyền tải dữ liệu qua internet không được đảm bảo bảo mật 100%. Do đó, VnAsk.com không thể đảm bảo hoặc cam kết bảo mật bất kỳ thông tin nào mà Bạn chuyển tới VnAsk.com. Cụ thể, bằng việc truy cập và sử dụng Dịch vụ, Bạn tự chịu rủi ro và có trách nhiệm hạn chế quyền truy cập vào máy tính của Bạn và đảm bảo rằng máy tính của bạn không có tất cả các loại mã độc hại, phần mềm gián điệp, virút, Trojan, v.v. mà có thể theo dõi bất kỳ dữ liệu Bạn nhập vào Dịch vụ, bao gồm địa chỉ email và thông tin liên quan đến thanh toán. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc người dùng không tuân thủ theo phần này.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Bạn vui lòng gửi email khiếu nại đến email: [email protected] để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ viêc cho Ban quản trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 48 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.

Chính sách của VnAsk về sự riêng tư có thể thay đổi trong từng thời điểm. VnAsk sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách về sự riêng tư trên trang này và thông báo nổi bật với những thay đổi quan trọng.

VnAsk giữ riêng tư và an toàn cho thông tin cá nhân của Bạn — đồng thời, Bạn nắm quyền kiểm soát.

Các thuật ngữ chính được hiểu như sau:

Cookie và các công nghệ tương tự: Cookie là một lượng dữ liệu nhỏ, thường bao gồm ký hiệu định danh duy nhất ẩn danh được gửi đến trình duyệt của Bạn từ các thiết bị (máy tính hoặc điện thoại...) của bạn và được lưu trữ trên thiết bị của Bạn. Bạn có thể cấu hình trình duyệt của mình để chấp nhận tất cả cookie, từ chối tất cả cookie hoặc thông báo cho Bạn khi cookie được đặt. Nếu Bạn muốn xóa bất kỳ cookie nào đã có trên thiết bị của mình, vui lòng tham khảo hướng dẫn về trình duyệt của Bạn để xác định vị trí của tập tin hoặc thư mục lưu trữ cookie. Tuy nhiên, một số tính năng hoặc sản phẩm, dịch vụ của trang web có thể không hoạt động đúng cách nếu không có cookie.

VnAsk.com cho phép các tổ chức khác hiển thị quảng cáo hoặc cung cấp dịch vụ trên một số trang web của chúng tôi đặt và truy cập các cookie của họ trên thiết bị của Bạn. Các tổ chức khác phải sử dụng cookie tuân theo các chính sách về quyền riêng tư của chính họ, chứ không phải chính sách này. Nhà quảng cáo hoặc các tổ chức khác không có quyền truy cập các cookie của VnAsk.com.

Thiết bị: Là một máy tính, điện thoại, máy tính bảng có thể dùng để truy cập các sản phẩm, dịch vụ của VnAsk.com.

Địa chỉ IP: Mọi thiết bị kết nối Internet được gán một số gọi là địa chỉ giao thức Internet (IP). Các số này thường được gán theo nhóm địa lý. Địa chỉ IP có thể thường được sử dụng để xác định vị trí mà một thiết bị đang kết nối Internet từ đó.

Bộ nhớ cache dữ liệu của ứng dụng: Là một kho lưu trữ trên thiết bị. Bộ nhớ này có thể, chẳng hạn, cho phép ứng dụng web chạy mà không cần kết nối internet và cải thiện hiệu suất của ứng dụng Bạng cách cho phép tải nội dung nhanh hơn.

QUY CHẾ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Nhằm xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn đúng pháp luật để phục vụ cho việc hỗ trợ, chăm sóc thành viên; bảo vệ dữ liệu cá nhân của Bạn; và Căn cứ Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân ngày 17/4/2023 của Chính phủ;

VnAsk.com xin bổ sung Quy chế xử lý dữ liệu cá nhân của thành viên sử dụng tiện ích trên website VnAsk.com.

1. Chấp thuận để VnAsk.com xử lý dữ liệu cá nhân

Nhằm hỗ trợ và chăm sóc Bạn sử dụng các tiện ích trên website VnAsk.com một cách tốt hơn, chúng tôi phải xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn. Tuy nhiên, việc xử lý dữ liệu cá nhân này chỉ được thực hiện khi Bạn chấp thuận để VnAsk.com xử lý dữ liệu cá nhân.

2. Loại dữ liệu cá nhân được xử lý

Bạn hiểu và xác nhận đồng ý rằng VnAsk.com được phép xử lý dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm của Bạn, nếu Bạn cung cấp và/hoặc đăng ký với VnAsk.com, bao gồm các dữ liệu được cập nhật, sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm, cụ thể:

- Dữ liệu cá nhân cơ bản bao gồm họ tên, ngày sinh, giới tính, nơi sinh, địa chỉ thường trú, địa chỉ liên hệ, quốc tịch, hình ảnh, số điện thoại, email, chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu/giấy tờ nhận diện khác, thông tin về tài khoản số, dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng, các thông tin, dữ liệu khác gắn liền với cá nhân hoặc giúp xác định một cá nhân cụ thể và các thông tin, dữ liệu khác theo quy định của pháp luật; và

- Dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo khoản 4 Điều 2 Nghị định 13/2023/NĐ-CP.

3. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

Bạn đồng ý và xác nhận rằng các dữ liệu cá nhân của Bạn nêu tại Điều 2 Quy chế này được xử lý cho các mục đích sau:

  • Xác thực, định danh Khách hàng
  • Liên hệ cung cấp thông tin sản phẩm dịch vụ khi Bạn đăng ký thành viên và chăm sóc, hỗ trợ Bạn trong quá trình sử dụng (như là gọi điện thoại; gửi email...).
  • Liên hệ trả lời các thắc mắc, tiếp nhận và phản hồi các yêu cầu, khiếu nại.
  • Thực hiện theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

4. Tổ chức, cá nhân được xử lý dữ liệu cá nhân

Bạn chấp thuận rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn được thực hiện bởi (i) VnAsk.com; (ii) Tổ chức cá nhân khác hợp tác/liên kết với VnAsk.com để xử lý dữ liệu cá nhân.

5. Phương thức xử lý dữ liệu cá nhân

Bạn đồng ý rằng dữ liệu cá nhân của Bạn được xử lý bằng bất kỳ phương thức nào theo chính sách và/hoặc áp dụng của VnAsk.com trong từng thời kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn, thu thập, ghi, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, sử dụng không gian mạng, thiết bị, phương tiện điện tử hoặc các hình thức khác để chuyển dữ liệu cá nhân trong nước và/hoặc ra nước ngoài, xóa, hủy và các hành động khác có liên quan.

6. Thời gian bắt đầu và kết thúc xử lý dữ liệu

VnAsk.com bắt đầu thực hiện các hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân từ khi được cung cấp và/hoặc biết được cho đến khi nhận được yêu cầu kết thúc xử lý dữ liệu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Bạn có quyết định rút lại sự đồng ý sau khi đã hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật và/hoặc chính sách áp dụng tại từng thời điểm của VnAsk.com.

7. Quyền và nghĩa vụ của Bạn về xử lý dữ liệu cá nhân

- Bạn có quyền cung cấp, truy cập, chỉnh sửa, xóa dữ liệu cá nhân, rút lại sự đồng ý về việc xử lý dữ liệu cá nhân, hạn chế hoặc phản đối xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Bạn có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân theo yêu cầu của VnAsk.com để thuận tiện trong việc chăm sóc, hỗ trợ thành viên.

- Bạn có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

8. Phương tiện, công cụ để thành viên chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Bạn liên hệ với VnAsk thông qua email [email protected] hoặc thông qua hình thức phù hợp khác.

9. Cam kết khác về xử lý dữ liệu cá nhân

Trong quá trình xử lý dữ liệu cá nhân, VnAsk.com và các bên liên quan sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật, an ninh, bảo mật cần thiết và trong khả năng phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Bạn.

Tuy nhiên, Bạn hiểu và công nhận rằng không có hệ thống kỹ thuật hay biện pháp an ninh, bảo mật nào là an toàn tuyệt đối và giao dịch trực tuyến, không gian mạng cùng các hình thức xử lý dữ liệu cá nhân luôn tiềm ẩn các nguy cơ phát sinh, bao gồm nhưng không giới hạn, việc dữ liệu bị rò rỉ, phát tán, lợi dụng, chiếm đoạt. Trong trường hợp này, Bạn đồng ý rằng VnAsk.com và các bên liên quan không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với khách hàng và bên liên quan của khách hàng (nếu có).

10. Cách thức liên hệ với đơn vị xử lý dữ liệu cá nhân
Email: [email protected]

------------------------------

Các nội dung không được đề cập tại Chính sách này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật. Trường hợp phát sinh tranh chấp (nếu có) các bên ưu tiên giải quyết tranh chấp thông qua việc thương lượng, trường hợp thương lượng bất thành thì có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cập nhật ngày 01/01/2023.

BAN QUẢN TRỊ