Thủ thuật phần mềm, ứng dụng

Những phần mềm, app thường dùng, cách sử dụng, mẹo hay, và những thủ thuật cần bỏ túi khi cài đặt chúng.