Excel - Hàm PRODUCT, hàm tính tích Cách sử dụng hàm tính tích trong Excel

Excel - Hàm PRODUCT, hàm tính tích

Để tính tích các số, Excel hỗ trợ cho bạn một hàm rất tiện lợi đó là hàm nhân - PRODUCT, hàm Product giúp bạn nhân tất cả các số đã cho với nhau và trả về tích của chúng nhanh chóng và hiệu quả.

Excel - Hàm SUM, hàm tính tổng

Excel - Cách thiết lập tự động đánh số thứ tự cột

Các lỗi thường gặp trong excel

Cách chia 1 ô thành 2 ô trong Excel

Tính tổng dòng và tổng cột trong Word 2013

Cú pháp và cách sử dụng của Product cũng rất đơn giản, sử dụng hàm PRODUCT trong Excel bạn có thể tính tích các giá trị hoặc tính giai thừa, ... Mời các bạn quan sát các ví dụ bên dưới để có thể nắm rõ và vận dụng tốt hàm này trên bảng tính.

HƯỚNG DẪN DÙNG HÀM PRODUCT TRONG EXCEL - VÍ DỤ MINH HỌA

Cú Pháp: = PRODUCT (number 1, number 2, ...)

Chức Năng: Dùng để tính tích các số number 1, number 2, ...

Trong Đó:

- number 1, number 2, ..., number n. n có thể lên tới 255. (Đối với Excel 2003, n chỉ lên tới 30).

- Nếu các number nằm trong một mảng dữ liệu thì chỉ những giá trị có số được tính, những giá trị khác số sẽ được bỏ qua.

Ví Dụ 1: - Tính tích các số 2, 3, 4.

Công thức tính: =PRODUCT (2, 3, 4) = 24.

- Tính tích các số 3, 5, 0.

Công thức tính: =PRODUCT (3, 5, 0) = 0.

Ví Dụ 2: Tính tích từng cột trong bảng dữ liệu sau:

Hàm PRODUCT, hàm tính tích

Để tính tích các kết quả trong cột Demo ta sử dụng hàm PRODUCT với công thức : D8=PRODUCT(D4:D7)

Hàm PRODUCT, hàm tính tích

Như vậy kết quả nhận được là tích của các giá trị trong cột Demo

Ví Dụ 3: Tính lương thực lĩnh của nhân viên với giá trị ngày công và lương ngày cho sẵn

Hàm PRODUCT, hàm tính tích

Cách 1: Các bạn có thể sử dụng công thức đơng giản để tính lương cột thực lĩnh bằng công thức F4=D4*E4

Hàm PRODUCT, hàm tính tích

Cách 2: Chúng ta sử dụng hàm PRODUCT

Cách này rất hữu hiệu nếu bạn phải tính với nhiều trường khác nhau.

Với công thức F4=PRODUCT(D4;E4)

Hàm PRODUCT, hàm tính tích

- Double-click vào góc dưới bên phải ô F3 để sao chép công thức xuống các ô còn lại.

Hàm PRODUCT là một hàm tính tích các số tương tự như dấu * (dấu nhân) trong Excel. Thay vì phải gõ từng số và thêm dấu * vào giữa để tính tích của chúng thì chúng ta có thể dùng hàm PRODUCT để tính tích tất cả các số nằm trong hàm.

  • 3.556 lượt xem
Chia sẻ bởi:
Liên kết tải về
Sắp xếp theo