Đề thi lý thuyết hội thi Tin học trẻ cấp quận bảng A có đáp án năm 2016

Đề thi tham khảo hội thi Tin học trẻ
 • 68

Đề thi hội thi Tin học trẻ có đáp án

Đề thi hội thi Tin học trẻ cấp quận bảng A có đáp án năm 2016 được VnAsk.com sưu tầm và đăng tải trong bài viết này nhằm giúp các bạn học sinh ôn tập và chuẩn bị tốt nhất cho hội thi tin học trẻ cấp huyện, thành phố, toàn quốc năm 2018 hiệu quả.

Phiếu đăng ký dự thi Hội thi Tin học trẻ năm 2018

Phiếu đăng ký dự thi phần mềm sáng tạo

HỘI THI TIN HỌC TRẺ NĂM 2016 (CẤP QUẬN)

BẢNG A

Đề Thi Lý Thuyết

(Thời gian làm bài 30 phút không kể thời gian phát đề)

Câu 01. Các thiết bị nào sau đây thuộc nhóm thiết bị xuất

 1. Màn hình, bàn phím, chuột
 2. Máy in, Webcam, CPU
 3. Màn hình, máy in, loa
 4. USB, đĩa cứng, bàn phím

Câu 02.Trong hệ điều hành Windows cách đặt tên tập tin nào sau đây không hợp lệ

 1. Thu.Doc
 2. www.viet.pas
 3. Baitap.pas
 4. Nhadep.com

Câu 03. Cho dãy số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 30, hãy tính tổng các số lẻ có trong dãy số trên

 1. 114
 2. 209
 3. 225
 4. 127

Câu 04. Trong hệ điều hành Windows tên tập tin có thể đặt tối đa bao nhiêu ký tự?

 1. 8
 2. 20
 3. 200
 4. 255

Câu 05. Trong các địa chỉ sau đây địa chỉ nào không là địa chỉ của một trang Web?

 1. www.hoc.com
 2. [email protected]
 3. www.tuoitho.net
 4. www.viet.net

Câu 06. Đổi các số sau ra hệ nhị phân rồi tính tổng của chúng: 52 và 19

 1. 1011011
 2. 1000111
 3. 1110001
 4. 101011

Câu 07. Cần ít nhất bao nhiêu bit để biểu diễn thông tin về trạng thái tắt hay sáng của ba bóng đèn điện?

 1. 1 bit
 2. 6 bit
 3. 8 bit
 4. 10 bit

Câu 08. Nhóm các đơn vị thông tin nào được sắp xếp từ lớn xuống nhỏ:

 1. Megabyte, Kilobyte, Gigabyte
 2. Byte, megabyte, Gigabyte
 3. Bit, kilobyte, byte
 4. Gigabyte, Megabyte, Kilobyte

Câu 09. Modem là thiết bị dùng để:

 1. Ngăn chặn thông tin
 2. Chuyển đổi tín hiệu số của máy tính sang dạng tín hiệu tương tự để truyền được trên đường điện thoại
 3. Lưu trữ thông tin
 4. Kiểm tra thông tin

Câu 10. Chương trình quản lý tập tin, Folder trong hệ điều hành Windows là:

 1. Internet Explorer
 2. GooGle
 3. Windows Explorer
 4. MS-Office

Câu 11. Để biểu diễn 256 màu ta sử dụng bao nhiêu Bit?

 1. 4
 2. 10
 3. 8
 4. 12

Câu 12. Bộ nhớ RAM trong máy tính là từ viết tắt của cụm từ nào sau đây

 1. Read Access Memory
 2. Random Access Memory
 3. Ram Access Memory
 4. Random Acer Memory

Câu 13. Tìm số tiếp theo trong dãy số sau: 1 3 6 10 15?

 1. 19
 2. 21
 3. 22
 4. 23

Câu 14. Windows là hệ điều hành như thế nào?

 1. Đơn nhiệm
 2. Đa nhiệm
 3. Đơn sắc
 4. Đa sắc

Câu 15. Trình duyệt nào sau đây không phải là trình duyệt Web?

 1. Mozilla
 2. Google Chrome
 3. Unix
 4. Opera

Câu 16. Trong Word để chèn hình ảnh em chọn:

 1. Format Column
 2. Insert Symbol
 3. Insert Picture
 4. Format Picture

Câu 17. Để đính kèm tập tin khi gởi Email, em chọn chức năng nào?

 1. Forward
 2. Replay
 3. Sent
 4. Attactment

Câu 18. Để chọn nhiều tập tin, Folder liên tiếp trong Windows Explorer nhấn và giữ phím nào sau đây:

 1. Control
 2. Home
 3. Tab
 4. Shift

Câu 19. Trong hệ điều hành Windows, khả năng nhận biết và tự động cài đặt các thiết bị phần cứng trong hệ thống máy tính là:

 1. Graphic
 2. Multimedia
 3. Plus & Play
 4. Control Panel

Câu 20.Virus máy tính không thể lây lan qua các thiết bị nào sau đây:

 • Đĩa cứng
 • USB
 • Monitor
 • Mạng Internet

Đáp án đề thi lý thuyết Tin học trẻ cấp quận

1. C

2. B

3. C

4. D

5. B

6. B

7. B

8. D

9. B

10. C

11. C

12. B

13. B

14. B

15. C

16. C

17. D

18. D

19. C

20. C

Để biết thêm nhiều thông tin về hội thi tin học trẻ năm 2018, cuộc thi tin học trẻ 2018, đề thi tin học trẻ toàn quốc 2018, hội thi tin học trẻ cấp tiểu học, các bạn hãy theo dõi tại VnAsk.com nhé!

 • 10.602 lượt xem
Cập nhật: 10/01/2018 Sưu tầm