Văn khấn Giao thừa ngoài trời năm 2024 Văn khấn giao thừa ngoài trời

1. Văn khấn Giao thừa ngoài trời - Dễ khấn

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật

Con lạy chính phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

Con kính lạy Phật trời
Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ Chư Vị Tôn Thần
Con Kính lạy ngài Kim Niên Đương Cai Thái Tuế Chí Đức Tôn Thần
Con kính lạy Bản Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương
Con kính lạy các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc Đức tôn Thần
Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân
Con kính lạy các vị Thần Thổ Công, Thổ Địa, Long Mạch Tài Thần cùng các Tôn Thần cai quản khu vực này

Con kính lạy các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại trong đất nhà này

Nhân phút thiêng liêng giao thừa vừa tới, năm cũ qua đi, đón mừng năm mới, tam dương khang thái, vạn tượng canh tân.
Con là......
Ngụ tại:......

Con thành tâm sửa biện hương hoa, trà quả, kim ngân, vàng mã và các thứ cúng dâng bày lên trước án. Con thành tâm Kính mời (Lặp lại các vị thần)....về thụ hưởng hương hoa lễ vật, chứng giám lòng thành, phù hộ độ trì cho.....được bình an, sở cầu tất ứng, sở nguyện thành tâm.

Con thành tâm kính mời các vị tiền chủ hậu chủ ngụ tại trong đất nhà này về thụ hưởng hương hoa lễ vật...

Kính mong các vị Tôn Thần cùng các vị Tiền chủ, Hậu chủ phù hộ độ trì cho gia đình năm mới bình an, công việc luôn hanh thông thuận lợi, mọi tật ách tai qua nạn khỏi

Lễ bạc tâm thành cúi xin chứng giám, khẩn cáo.

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật

2. Văn khấn Giao thừa ngoài trời - Mẫu 2

Nam mô Trời Thượng quyền vũ trụ (1 vái).

- Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế (1 vái).

- Con xin kính lạy Trời, Ngọc Hoàng Thượng Đế và các Thiên quan Nhà Trời (1 vái).

Con tên là...., là chủ gia đình ở tại...., xin kính cáo Trời và Ngọc Hoàng Thượng Đế: Bây giờ đã là giờ Giao thừa bước sang năm mới (....), gia đình chúng con xin có chút lễ mọn đặt trên hương án để kính dâng Trời Thượng quyền, các Ngọc Hoàng Thượng Đế, cùng các Thiên quan Trời và Nhà Trời. Kính mong Trời. Ngọc Hoàng Thượng Đế cùng các Thiên quan vui lòng thụ hưởng lễ vật và phù hộ độ trì cho gia đình chúng con. Xin Trời, Ngọc Hoàng Thượng Đế và các Thiên quan chỉ giáo cho chúng con đường đi nước bước để cho mọi thành viên trong gia đình chúng con năm nay được mọi sự may mắn: khỏe mạnh, có bệnh thì chữa được bệnh, làm ăn tấn tới, hạnh phúc gia đình được đảm bảo. Chúng con nguyện một lòng tin tưởng vào Trời Thượng quyền và Ngọc Hoàng Thượng Đế, đặng phấn đấu hết mình đóng vào việc xây dựng một xã hội văn minh tiến bộ ở Việt Nam.

Con xin đội ơn.

Xin kính lạy (3 vái).

3. Bài cúng Giao thừa ngoài trời - Mẫu 3

Nam mô A di đà Phật

Nam mô A di đà Phật

Nam mô A di đà Phật

Kính lạy:

- Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương

- Con kính lạy Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật

- Con kính lạy Đức Bồ-tát Quán Thế Âm cứu nạn cứu khổ chúng sinh

- Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần

- Con kính lạy ngài cựu niên đương cai Hành khiển

- Con kính lạy ngài đương niên Thiên quan

- Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ hổ, Long mạch, Táo quân, chư vị tôn thần.

Nay là phút giao thừa năm Quý Mão 2023 với năm Giáp Thìn 2024

Chúng con là: …………….................................................., sinh năm: ………...................

Hành canh: ……….............. tuổi

Cư ngụ tại số nhà:………, ấp/khu phố:…….......….., xã/phường ……..................…...........

Quận/huyện/ thành phố .................................tỉnh/thành phố ...........................................

Nhân phút thiêng liêng giao thừa vừa tới, năm cũ qua đi, đón mừng năm mới, tam dương khang thái, vạn tượng canh tân. Nay ngài Thái Tuế tôn thần trên vâng lệnh Ngọc Hoàng Thượng đế, giám sát vạn dân, dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu nghiệt. Quan cũ về triều cửa khuyết, lưu phúc, lưu ân. Quan mới xuống thay, thể đức hiếu sinh, ban tài tiếp lộc. Nhân buổi tân xuân, tín chủ chúng con thành tâm, sửa biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dàng Phật thánh, dâng hiến Tôn thần, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời: Ngài cựu niên đương cái Thái tuế, ngài tân niên đương cai Thái tuế chí đức tôn thần, ngài bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài bản xứ thần linh Thổ địa, ngài Hỷ thần, Phúc đức chính thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Tài thần, chư vị bản gia Táo quân và chư vị thần linh cai quản ở trong xứ này, cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho tín chủ, minh niên khang thái, vạn sự tốt lành, bốn mùa tám tiết được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng, bách sự hanh thông, ngày ngày được hưởng ơn trời, Phật, chư vị tôn thần. Chúng con kính cẩn tiến dâng lễ vật, thành tâm cầu nguyện. Cúi xin chín phương trời, mười phương chư phật cùng chư vị tôn thần chứng giám phù hộ độ trì.

Nam mô A di đà Phật

Nam mô A di đà Phật

Nam mô A di đà Phật

4. Văn khấn giao thừa ngoài trời - Mẫu 4

Duy!

Niên hiệu: Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

T.P (Tỉnh):…………….................……Quận (huyện):.............................................................

Phường (Xã):……………..Khu phố (Thôn):……………Xứ đất:.............................................

(Hoặc: Số nhà:……… Đường:………… Khu phố:…………….Phường:

Quận:…………………….Tp:………………………...............................................…………….)

Hôm nay nhân lễ giao thừa năm Quý Mão.

Tín chủ chúng con là:…………………………….......................…….…..Tuổi:........................

Cung duy:

- Ngài Cựu niên thiên quan Trịnh Vương Hành khiển, Thạch Tinh hành binh chi thần, Liễu Tào phán quan. Ngài Đương niên thiên quan Sở Vương Hành khiển, Hoả Tinh hành binh chi thần, Biểu Tào phán quan (quan năm 2024).

- Bản gia Thổ công Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quan vị tiền.

- Nhân tiết Giao thừa, thời khắc huy hoàng, cung thiết hương đăng, nghênh hồi quan cũ. Cung đón tân quan, lai giáng phàm trần, nghênh xuân tiếp phúc. Tín chủ chúng con, thiết lễ tâm thành, nghênh tống lễ nghi.

Cung thỉnh cựu quan Trịnh Vương Hành khiển, Thạch Tinh hành binh chi thần, Liễu Tào phán quan.

Cung nghênh tân quan Sở Vương Hành khiển, Hoả Tinh hành binh chi thần, Biểu Tào phán quan, lai giáng nhân gian, trừ tai, giải ách, lưu phúc, lưu tài.

Tín chủ chúng con, chí thiết tâm thành, cầu nguyện:

-Thế giới hoà bình, Quốc gia hưng thịnh, Xuân đa hỷ khánh, Hạ bảo bình an, Thu miễn tai ương, Đông nghênh bá phúc.

- Gia nội tăng tứ trinh tường chi phúc thọ. Phù hộ độ trì cho tín chủ chúng con nhân khang vật thịnh, bốn mùa hưởng chữ an vui, tâm thiết thái bình thịnh vượng.

- Gia trung khang thái, tài như xuyên chí, lộc tự vân lai, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc như sở nguyện.

- Nam tử thanh cao, nữ nhi đoan chính, học hành tinh tiến, thương mại hanh thông, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Thượng chúc Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận, quốc thái dân an.
Cánh nguyện canh tân xã hội, xứ xứ thường an thường thịnh, thế thế thuần phong mỹ tục vãn hồi, đạo đức cương duy, tăng long phúc thọ.

Âm siêu, dương khánh, hải yến hà thanh, pháp giới chúng sinh, tề thành Phật đạo.

Tín chủ chúng con thành tâm kính dâng văn sớ, cúi xin Phật thánh chứng minh, các quan thuỳ từ chiếu giám.

Phục duy cẩn cáo!

(Lạy ba lạy, đứng dậy xá ba xá)

5. Văn khấn Giao thừa ngoài trời - Mẫu 5

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Kính lạy:

- Đức Đương Lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.

- Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn Thần.

- Ngài Cựu niên Trịnh Vương Hành khiển, Thạch Tinh hành binh chi thần, Liễu Tào phán quan.

- Ngài Đương niên Sở Vương Hành khiển, Hoả Tinh hành binh chi thần, Biểu Tào phán quan.

- Ngài bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương.

- Ngài bản cảnh xứ Thần Linh Thổ địa. Ngài định Phúc Táo quân.

- Các ngài địa chúa long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này.

Nay là giờ phút giao thừa năm Giáp Thìn 2024.

Chúng con là:..........................................................

Ngụ tại:....................................................................

Phút thiêng Giao thừa vừa tới, năm cũ qua đi, đón mừng năm mới, Tam Dương khai thái, vạn tượng canh tân. Nay ngài Thái Tuế chí đức Tôn Thần trên vâng mệnh Thượng Đế giám sát vạn dân, dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu nghiệt. Quan cũ về triều để khuyết, lưu phúc, lưu ân. Quan mới xuống thay, thể đức hiếu sinh ban tài tiếp lộc. Nhân buổi Tân Xuân, chúng con thành tâm sửa biện hương hoa vật phẩm nghi lễ cúng trần, dâng lên trước Án. Cúng dâng Phật thánh, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.

- Chúng con kính mời ngài cựu niên Trịnh Vương Hành khiển, Thạch Tinh hành binh chi thần, Liễu Tào phán quan.

- Ngài đương niên Sở Vương Hành khiển, Hoả Tinh hành binh chi thần, Biểu Tào phán quan

- Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương. Ngài bản xứ Thần Linh Thổ Địa. Ngài định phúc Táo Quân. Ngài Phúc Đức Chính Thần. Các Ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ Long mạch Tài Thần. Ngài bản gia Táo Quân. Các Ngài Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần Linh cai quản trong khu vực này.

Cúi xin giáng lâm trước án, thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho chúng con: Minh niên khang thái, trú dạ cát tường. Độ cho chúng con mọi duyên thuận lợi, công việc hanh thông, người người được chữ bình an, tháng ngày được hưởng phần lợi lộc. Âm phù- Dương trợ, sở nguyện như ý, sở cầu lòng tâm. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo!

Chú ý:

Sau khi cúng Giao thừa xong, các gia chủ khấn Thổ Công, tức là vị thần cai quản trong nhà (thường bàn thờ tổ tiên ở giữa, bàn thờ Thổ Công ở bên trái) để xin phép cho tổ tiên về ăn Tết.

Tham khảo: Văn khấn Thổ Công ngày Tết

Trong các bài văn khấn giao thừa khi dâng hương ngoài trời đều khấn danh vị của các vị quan hành khiển cùng các vị phán quan nói trên, năm nào thì khấn danh vị của danh vị của quan hành khiển năm ấy.

6. Cúng đầu năm mới

Người xưa cúng Giao thừa có 2 lễ: Lễ cúng Giao thừa và lễ cúng Gia tiên sau Giao thừa. Cúng Giao thừa là cúng Trời, ở quê thường làm ở ngoài trời, cúng Gia tiên thì làm trên bàn thờ trong nhà. Nay có thể cúng cả trên bàn thờ trong nhà đều được. Có thể gộp 2 lễ thành 1 cho đơn giản cũng được, nhưng cúng riêng được thì hay hơn.

Kích vào đây để tham khảo bài: Văn khấn Giao thừa trong nhà năm 2024

Đồ lễ cúng giao thừa:

Mâm đồ lễ 1 (mâm lễ truyền thống):

 • 1 món nếp: bánh chưng / xôi gấc / chè kho
 • 1 món giò: giò lụa / giò xào
 • 1 món rau
 • 1 món nguội: gà luộc / thịt chân giò luộc / bê tái chanh / bắp bò
 • 1 món chiên rán: nem / thịt quay
 • 1 món ninh hầm: chân giò nấu măng / canh bong bóng / canh mọc mộc nhĩ /
 • 1 món nước hoặc xào: miến nước / miến xào / bún sườn / bún măng

Mâm đồ lễ 2:

Chuẩn bị theo phương châm tối giản, hiện đại, nhanh gọn theo quy trình trước cúng sau xin lộc, muốn ăn gì thì cúng nấy. Mâm lễ này nấu gì cũng được, mua sẵn cũng xong, miễn gia chủ thành tâm là được. Nhưng nên có đủ 5 màu tượng trưng cho

 • Trắng (kim)
 • Xanh (mộc)
 • Đen (thuỷ)
 • Đỏ (hoả)
 • Nâu (thổ)

Có thể thử gợi ý:

 • Thịt gà luộc xé phay- trắng (kim)
 • Rau luộc - xanh (mộc)
 • Chè đỗ đen - đen (thuỷ)
 • Thịt bò tái chanh - đỏ (hoả)
 • Thịt rán - nâu (thổ)

Gồm các thứ cúng chay và cúng mặn như cúng Tất niên nêu trên. Lễ mặn có thể là chân giò luộc, hoặc có thể cúng một mâm cỗ. Thêm quần áo giày mũ cho ngài Thiên quan hành khiển năm Quý Mão và các Thần linh, Thần Long mạch, mỗi vị 1 bộ (thực ra đây chỉ là tượng trưng thôi, chứ không thật, có quần áo giày mũ hay không đều được).

Tất cả đặt trên bàn ngoài trời, hoặc trên bàn thờ trong nhà. Cúng vào giờ Tý giao thừa (23- 1h), nên cúng vào khoảng 23h15 ngày 30 Tết. Ba ngày tết thắp hương nến liên tục (dùng hương vòng). Cứ mỗi sáng lại một lần thay nước và thắp 1 nén hương cho mỗi bát hương. Sau ngày mồng 3 tết thì hoá vàng. Đến đây là hết lễ đầu năm mới.

7. Quan hành khiển năm 2024 màu gì

Năm 2024 là năm Giáp Thìn nên Quan hành khiển năm 2024 sẽ là: Sở Vương Hành khiển, Hoả Tinh hành binh chi thần, Biểu Tào phán quan. Năm 2024 hành Mộc (Giáp, Ất), vậy nên quan hành khiển năm nay sẽ là màu xanh lá. Bên cạnh đó, giao thừa năm 2024 sẽ cúng ngựa màu xanh. Bạn đọc lưu ý!

8. Mâm cúng giao thừa gồm những gì?

Chuẩn bị mâm cỗ cúng Giao thừa đêm 30 Tết hàng năm nói chung, Tết âm lịch Giáp Thìn nói riêng là việc mọi người đều phải chuẩn bị. Bài khấn cúng giao thừa đêm 30 Tết là cách tỏ lòng thành kính, lễ tạ trời đất trước giai đoạn chuyển giao thời khắc. Tết Giáp Thìn đang đến gần, không khí xuân ấm áp lan tỏa khắp nơi.

Nói tóm lại, mâm cúng giao thừa ngoài trời gồm:

 • Đĩa xôi
 • Gà luộc hoặc khổ thịt
 • Hoa quả
 • rượu, trà, quả cau, lá trầu, muối, gạo, nhang, đèn.

Bên cạnh đó, mâm cỗ cũng gồm các vật phẩm quần áo, mũ, ủng quan thần linh cùng với vàng, tiền. Ngoài ra, các gia đình thường có lá sớ để hóa cùng với vàng tiền và đồ mã.

Còn đối với lễ cúng giao thừa trong nhà, theo ông Hùng thì chỉ cần hương đăng, hoa quả và trầu cau là đủ. Lưu ý khi thắp hương lên mọi người chỉ cần cắm mỗi bát một nén hương và cắm hương phải ngay ngắn không được cắm nghiêng.

Mâm cúng giao thừa ngoài trời

Cách chuẩn bị mâm cỗ cúng Giao Thừa

9. Lễ cúng giao thừa gồm những gì?

Lễ khấn cúng Giao thừa 30 Tết được xem là một lễ cúng truyền thống quan trọng của người Việt Nam. Lễ Giao thừa vừa là khoảnh khắc bắt đầu một năm mới nhưng nó cũng là sự kết thúc của một năm cũ? Năm mới Giáp Thìn 2024 sắp tới, bạn đã biết lễ Giao thừa gồm những gì chưa? Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của VnAsk để xem cách chuẩn bị lễ cúng Giao thừa đầy đủ nhất: Lễ cúng giao thừa gồm những gì?

10. Nên cúng Giao thừa trong nhà hay ngoài trời trước?

Giao thừa là thời khắc được chờ đợi nhất trong năm, đó không chỉ đơn giản chỉ là thời điểm tiễn năm cũ, đón năm mới mà đây còn là lúc mọi người cầu sự bình an, may mắn, thịnh vượng và xua đi những khó khăn, đen đủi trong một năm sắp tới.

Tuy nhiên, vấn đề cúng giao thừa như thế nào thì không phải ai cũng biết, nhiều người cho rằng đến thời điểm giao thừa (12 giờ đêm hay còn gọi là 0 giờ) thì gia đình thắp hương cầu cúng mong muốn những điều tốt lành sẽ đến trong một năm là xong. Nhưng thực tế, theo đúng phong tục thì quan niệm trên còn thiếu rất nhiều nghi lễ.

Theo chuyên gia phong thủy Hoàng Anh Hùng (Hà Nội), trước ngày giao thừa (ngày cuối cùng của năm) thì cần phải làm lễ trừ tịch với mục địch là đếm ngược thời gian sang năm mới. Ông Hùng cũng cho biết, trước thời khắc giao thừa, vào chiều ngày 30 Tết thông thường các gia đình sẽ làm lễ tất niên để con cháu sum họp, mời các cụ về ăn Tết.

11. Mâm cúng giao thừa ngoài trời có những gì?

Riêng đối với nghi lễ trong đêm giao thừa, ông Hùng hướng dẫn phải làm hai lễ, một lễ trong nhà và một lễ ngoài trời. Theo đó, lễ ngoài trời phải làm trước nhằm "nghênh tân, tiễn cửu" tức là đón quan hành khiển mới, tiễn quan hành khiển cũ.

Thông thường lễ cúng giao thừa ngoài trời sẽ có xôi gà và hoa quả, riêng lễ cúng này không cần dùng bát hương mà có thể cắm hương vào các đồ lễ cúng. "Một chi tiết đặc biệt lưu ý, đây là điều nhiều người vẫn còn mắc phải đó là riêng đối với năm Dậu (năm con gà) mọi người không dùng gà để làm lễ, thay vào đó có thể là một khổ thịt", chuyên gia phong thủy Hùng nói.

Còn đối với lễ cúng giao thừa trong nhà, theo ông Hùng thì chỉ cần hương đăng, hoa quả và trầu cau là đủ. Lưu ý khi thắp hương lên mọi người chỉ cần cắm mỗi bát một nén hương và cắm hương phải ngay ngắn không được cắm nghiêng.

12. Cúng giao thừa ở nhà mới

Nhiều bạn băn khoăn việc cúng giao thừa nhà mới xây, có nhất thiết phải cúng giao thừa nhà mới không? Tuy nhiên, việc cúng giao thừa trong nhà hay ngoài trời ở nhà mới, cúng giao thừa ở nhà chung cư có tiến hành được hay không lại tùy thuộc vào điều kiện của mỗi gia đình.

13. Nhà chung cư cúng giao thừa ở đâu

Với thắc mắc “Nhà chung cư cúng giao thừa như thế nào cho chuẩn phong thủy?”, cùng tham khảo quan điểm của chuyên gia phong thủy Linh Quang (Tư vấn đào tạo phong thủy thực hành).

Theo ông, việc bày 2 lễ cúng giao thừa trong nhà và ngoài trời phù hợp với hoàn cảnh của người xưa. Vì khi đó, nhà cửa đất đai rộng rãi, nhà đất chứ không hề có chung cư, nhà lầu như hiện đại.

Trong khi mâm cúng trong nhà là cúng Phật, gia tiên, các vị thần cai quản trong nhà, thì mâm cúng giao thừa ngoài trời thường là cúng ông trời, cúng quan Hành Khiển (vị thần trông coi nhân gian trong năm), chúng sinh,...Việc bày mâm cúng giao thừa ở ngoài trời chỉ có thể được thực hiện đối với những ngôi nhà có sân hoặc vườn.

Vì vậy, theo quan điểm của chuyên gia phong thủy Linh Quang, căn hộ chung cư chỉ nên bày một mâm cúng giao thừa trong nhà là được. Không như nhà đất, không gian bên ngoài của chung cư khá chật hẹp, hầu như không có diện tích cho vườn, không có đất nên việc bày mâm cúng ngoài trời là không cần thiết.

Trong trường hợp gia chủ vẫn muốn cúng giao thừa ở chung cư chuẩn phong thủy, gia chủ nên xuống dưới sân của tòa nhà chung cư để thắp nhang ngay vị trí hành lang của tầng nhà mình.

Luồng ý kiến khác cho rằng, việc cúng bái nên được tiến hành ngay trên mặt đất, đáp ứng các yếu tố của thiên - địa - nhân. Bên trên có trời, ở dưới có đất, ở giữa là con người, từ đó thể hiện được sự hài hòa của ba yếu tố. Như vậy, việc bày mâm cúng ngoài trời ở trên tầng lầu chung cư cách mặt đất quá xa, không thể gọi là mâm cúng ngoài trời được.

Một số lưu ý khi cúng giao thừa ở chung cư

 • Khi thắp hương gia chủ nên mở tất cả cửa chính, cửa sổ bên trong nhà để không khí được lưu thông tốt hơn, tránh tình trạng bí bách.
 • Hạn chế sử dụng hương vòng trong căn hộ chung cư, vì đa phần không gian trong chung cư khá kín, không tốt cho việc hô hấp.
 • Nên dùng nến cốc để đảm bảo an toàn. Sau khi làm lễ xong cần phải thổi tắt nến đi.
 • Hạn chế dùng đồ cúng bằng giấy hoặc những đồ vật dễ cháy gần với nến, lửa.

Như vậy, nhà chung cư nên cúng giao thừa ở trong nhà là được, không cần phải làm thêm mâm cúng ở ngoài trời nếu không thật sự cần thiết.

14. Cúng giao thừa xong gạo muối làm gì?

Trong đêm cúng lễ giao thừa không thể thiếu gạo và muối. Theo quan niệm của nhiều vùng miền và địa phương thì muối, gạo và rượu chuẩn bị trong mâm lễ vật để sau khi cúng xong sẽ xua đuổi tà ma và chuẩn bị sẵn sàng để chào đón năm mới, đón những điều tốt đẹp nhất.

Thông thường, khi cúng Giao thừa xong, gia chủ trộn gạo muối lại rồi đem rải trước sân. Ý nghĩa của việc làm này chính là để chúng sinh nhận được đồ bố thí và không quấy rối gia chủ, giúp gia chủ có thêm tài lộc và may mắn trong năm mới.

Tuy nhiên với các gia đình ở thành phố hay chung cư không có sân thì có thể thực hiện việc rải gạo muối trước bàn cúng, ra khoảng đường phía trước bàn cúng nếu cúng ngoài trời. Đồng thời, khi rải gạo và muối bạn nên niệm phật để cho các linh hồn nhận được sẽ rời đi, không quấy nhiễu giúp gia chủ gặp nhiều may mắn và tài lộc.

15. Đêm giao thừa cần kiêng kỵ gì không?

Giao thừa là thời điểm thiêng liêng, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Vậy nên các bạn cũng nên để ý kiêng kỵ 1 số điều để tránh gặp xui trong năm mới. Để nắm được những điều cần tránh trong đêm giao thừa, mời các bạn kích vào bài viết sau: 8 điều cần kiêng kỵ trong đêm giao thừa

>> Chi tiết: Ở nhà chung cư có cần cúng Giao thừa ngoài trời?

Trên đây VnAsk.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Văn khấn Giao thừa ngoài trời năm 2024. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu hữu ích nhé. Mời độc giả tham khảo mẫu văn khấn Giao thừa ngoài trời năm 2024 để biết cách cúng giao thừa ngoài trời chuẩn nhất.

 • 530.543 lượt xem
Chia sẻ bởi:
Liên kết tải về
Sắp xếp theo