Lời bài hát Xuân họp mặt

Lyrics Xuân họp mặt

Mùa xuân là mùa họp mặt, là lúc mọi người gặp gỡ chia sẻ cho nhau về những gì sảy ra trong một năm qua. VnAsk.com xin gửi tới bạn đọc lời bài hát Xuân họp mặt để bạn đọc có thể cảm thấy được không khí xuân đang tràn về muôn nơi. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Lyrics bài hát Xuân họp mặt

Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng

Trong nắng vàng, khắp chốn tiếng reo vang

Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng

Trong gió ngàn mừng đón xuân sang

Vui mùa xuân năm nay gần nhau,

Nhớ khi xưa lúc ngây thơ,

Cầm tay hỏi nhau ngẩn ngơ,

Đến bao giờ đón xuân mơ

Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng

Trong nắng vàng, khắp chốn tiếng reo vang

Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng

Trong gió ngàn mừng đón xuân sang

Vui mùa xuân năm nay gần nhau,

Nhớ khi nào lúc ra đi,

Cầm tay hẹn câu chờ nhau, đến bên cầu,

Nắng xuân sau

Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng

Trong nắng vàng, khắp chốn tiếng reo vang

Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng

Trong gió ngàn mừng đón xuân sang

Vui mùa xuân năm nay gần nhau,

Hát vang câu mến thương nhau

Cầm tay nhìn nhau, cùng mơ

Ước mơ xuân đến bao lần

Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng

Trong gió ngàn, khắp chốn tiếng reo vang

Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng

Trong gió ngàn mừng đón xuân sang

Hợp âm Xuân họp mặt

Xuân đã [G]về, xuân vẫn [Am]mơ màng
Trong nắng [D7]vàng, khắp chốn tiếng reo [G]vang
Xuân đã về, xuân vẫn [Am]huy hoàng
Trong gió [D7]ngàn mừng đón xuân [G]sang.

[C]Vui mùa xuân năm nay gần nhau
Nhớ khi [G]xưa lúc ngây [Am]thơ
Cầm tay hỏi nhau ngẩn ngơ
Đến bao [Em]giờ đón xuân [Am7]mơ? [D7]

Xuân đã [G]về, xuân vẫn [Am]mơ màng
Trong nắng [D7]vàng, khắp chốn tiếng reo [G]vang
Xuân đã về, xuân vẫn [Am]huy hoàng
Trong gió [D7]ngàn mừng đón xuân [G]sang.

[C]Vui mùa xuân năm nay gần nhau
Nhớ khi [G]nào lúc ra [Am]đi
Cầm tay hẹn cau chờ nhau
Đến bến [Em]cầu, nắng xuân [Am7]sau. [D7]

Xuân đã [G]về, xuân vẫn [Am]mơ màng
Trong nắng [D7]vàng, khắp chốn tiếng reo [G]vang
Xuân đã về, xuân vẫn [Am]huy hoàng
Trong gió [D7]ngàn mừng đón xuân [G]sang.

[C]Vui mùa xuân năm nay gần nhau
Hát vang [G]câu mến thương [Am]nhau
Cầm tay nhìn nhau cùng mơ
Ước mơ [Em]xuân đến bao [Am7]lần. [D7]

Xuân đã [G]về, xuân vẫn [Am]mơ màng
Trong nắng [D7]vàng, khắp chốn tiếng reo [G]vang
Xuân đã về, xuân vẫn [Am]huy hoàng
Trong gió [D7]ngàn mừng đón xuân [G]sang.

Nâng phím [D7]đàn cùng hát ca [G]vang
Trong gió [D7]ngàn mừng đón xuân [G]sang
[D7]Mừng một ngày gần nhau, cùng mừng xuân [G]mới.

Video bài hát Xuân họp mặt

Mã số karaoke 5 số bài hát Xuân họp mặt là: 51227